PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen.

POH-GGZ

De huisarts verwijst zijn patiënten naar de juiste zorg. Er kan naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ) verwezen worden. Ook is het mogelijk dat huisartsenzorg of zelfzorg gepast is. Voor een juist advies, begeleiding en/of verwijzing kan de huisarts ondersteuning nodig hebben van een praktijkondersteuner (POH-GGZ).

Functie POH GGZ

De functie van de POH GGZ is signaleren, diagnosticeren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/casemanagement en preventie. Bij een verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GBGGZ) of de gespecialiseerde GGZ (SGGZ), zoals naar PEP-groep, wordt rekening gehouden met de wens van de cliënt en zijn omgeving, behandelvoorgeschiedenis, contextuele factoren en de aard van de problematiek. De huisarts blijft steeds een rol vervullen bij cliënten die verwezen zijn naar de GBGGZ of de SGGZ. Daarom blijven wij in overeenstemming met de cliënt overleggen met de huisarts bij belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen in het beleid, met als doel elkaar te informeren en/of de zorg af te stemmen.

POH-GGZ & PEP Groep

Vanuit de PEP Groep zijn er psychologen in enkele huisartsenpraktijken werkzaam als POH-GGZ. Onze POH-GGZ’ers zijn werkzaam bij Huisartsenpraktijk Irisplein (Noordwijk), huisartsenpraktijk Vinkeveld (Noordwijk), huisartsenpraktijk Celsius (Noordwijkerhout). Zij hebben ervaring met werken in de eerste lijn en kennen de actuele sociale kaart en hebben een goede verwijsrelatie naar andere zorgaanbieders.

Daarnaast maken zij gebruik van e-health (Therapieland) en wordt dit veelvuldig toegepast binnen de huisartsenpraktijk.