Vergoeding zorg 2021

Kind & Jeugd

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. Jeugd betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of JGT is verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen.

No Show

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd (via telefoon of email: info@pep-groep.nl) daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht tegen een tarief van EUR 65,-.

Volwassenen

Voor de volwassenen (vanaf 18 jaar) heeft de PEP Groep overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars voor de Generalistische Basis GGZ.  Voor 2021 blijft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,-. Indien u hier nog geen gebruik van heeft gemaakt, zijn de kosten van psychologische zorg tot dit bedrag voor uw rekening. Daarnaast zijn er verschillende contracten afgesloten voor de Specialistische GGZ, echter zijn hiervoor de budgetten per verzekeraar verschillend en beperkt. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden, u kunt de mogelijkheden bespreken met u behandelaar of indien u het graag vooraf wil weten contact opnemen met het secretariaat.

PEP Groep biedt naast individuele behandeling ook groepsbehandeling aan, o.a. groepstherapie voor angstklachten en negatief zelfbeeld (COMET). Voor de groepstherapieën geldt tevens dat u in het bezit dient te zijn van een verwijzing om voor een vergoeding in aanmerking te komen en dient u rekening te houden met het eigen risico (€ 385,-). Raadpleeg uw verzekeringspolis voor de voorwaarden.

Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) worden behandelingen per zorgzwaartepakket gedeclareerd. Het zorgzwaartepakket hangt af van de diagnose, de ernst van de klachten en de persoonlijke omstandigheden. In het intakegesprek wordt o.a. besproken hoe lang de behandeling zal duren en of uw klachten onder verzekerde zorg vallen. De drie verschillende zorgzwaartepakketten zijn:

  • Basis GGZ Kort =  2 tot 5 gesprekken
  • Basis GGZ Middel = 5 tot 8 gesprekken
  • Basis GGZ Intensief =  8 tot 12 gesprekken

Onvolledig behandeltraject:
In het geval dat er geen diagnose wordt gesteld en/of u niet doorgaat met de behandeling, dan wordt het dossier na het eerste of tweede gesprek gesloten en wordt u terugverwezen naar de huisarts. Bij uw zorgverzekeraar zal dan de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht worden.

Overig product (OVP)

Het OVP product wordt gebruikt voor zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar die wel nodig of gewenst is. Hiervoor ontvangt u aan het eind van de behandeling een rekening, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (tenzij uw aanvullende verzekering het vergoedt). Hiervoor wordt 97,50,- euro per consult in rekening gebracht conform de geldende NZa tarieven.

Zo zijn onder meer de behandeling van zelfbeeld en identiteitsproblemen uitgesloten van verzekerde zorg, net als de aanpak van werk- en relatie gerelateerde problematiek. Het kan ook zijn dat u geen verwijsbrief met een diagnose (DSM IV/V classificatie) van de huisarts heeft en/of dat u liever geen DSM classificatie achter uw naam wilt hebben.

Aanbod particuliere zorg door PEP Groep

Het is bij de PEP Groep mogelijk om, buiten alle instanties om, zorg te ontvangen. De kosten voor deze zorg worden dan bij u zelf in rekening gebracht. Een voordeel van deze particuliere zorg kan zijn dat u zelf kunt bepalen hoeveel en hoe vaak u consulten wilt.

Note: 17 juni 2021: vanwege de lange wachtlijst kinderen en jeugdigen worden alle Kinder en Jeugd psychologen ingezet om reguliere zorg te leveren en kunnen wij geen particuliere zorg aanbieden voor kinderen jonger dan 18 jaar.