Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Behandelingen

Onze aanpak is afhankelijk van de klachten en de voorkeuren van de cliënt. In het intakegesprek zal met de cliënt zijn/haar hulpvraag, behandeldoelen en wensen/behoeften geïnventariseerd worden en op basis daarvan doet de behandelaar een voorstel voor de aanpak en werkwijze waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat.

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Psychische klachten hebben naast de negatieve gevolgen voor u als cliënt ook vaak negatieve gevolgen voor uw naasten. Het is daarom van belang om ook met hen te bespreken hoe zij u het beste kunnen ondersteunen en/of wat uw naaste nodig hebben om dit zo goed mogelijk te kunnen doen en volhouden. Naasten kunnen zowel aan het begin van de behandeling, als gedurende de behandeling worden betrokken.
Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

De inzet van E-health modules van Therapieland vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat u niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met uw ontwikkeling aan de slag kunt gaan. Dit betekent dat de behandeling zowel in de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Deze modules blijven ook na het afronden van de behandeling beschikbaar voor u.

Afhankelijk van het soort en de ernst van uw klachten start u met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden en technieken. Naast psychodiagnostiek behoren individuele therapie en groepstherapie tot de mogelijkheden.