pepgroep_noordwijk

E-Health/Therapieland

Bij de PEP-Groep wordt er door een hoop collega’s gebruik gemaakt van zogeheten ‘E-Health’ modules. Dit zijn ondersteunende internetmodules met oefeningen, informatie en mogelijkheid om je netwerk te betrekken in je proces. Dit betekent dat de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Deze mix van contact in de praktijk en online wordt blended care genoemd. 

De PEP-Groep gebruikt hiervoor Therapieland (www.therapieland.nl) en is ook mede ontwikkelaar van sommige modules. De kracht van ‘E-Health’ ondersteuning zit erin dat mensen thuis in hun eigen tijd heldere overzichtelijke oefeningen en informatie binnen handbereik hebben. Hier treft u het introductiefilmpje van Therapieland.

Clienten kunnen de therapeut online benaderen voor vragen op het platform. Ook kunnen cliënten hun netwerk betrekken in hun behandelproces als ze dat willen. Op deze wijze willen we cliënten autonomie, heldere informatie met betrekking tot hun therapieproces en beveiligde communicatie bieden. Na het beindigen van een behandeltraject blijft de online module beschikbaar voor de client.