PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Kwaliteit

Beroepsverenigingen

Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen).

Keurmerk Basis GGZ 2023

PEP Groep is officieel drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Dit keurmerk weergeeft kwaliteit van zorg. PEP Groep heeft aangetoond aan alle normen te voldoen en zich daarmee extra in te spannen voor goede zorg op het juiste moment. We streven naar cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continue verbetering en zetten ons in voor de landelijke ontwikkeling van de Basis GGZ.

Multidisciplinaire richtlijnen

Met betrekking tot de cliëntenzorg zijn er afspraken gemaakt met de huisartsen van de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk Binnen, Celsius en Herenstaete, conform de Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken waarop de regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s zijn gebaseerd.PEP Groep zet behandelingen in waarvan bewezen is dat deze het meest effectief zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.

Registraties, bijscholing en intervisie

Onze psychologen hebben vrijwel allemaal na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond of zijn nog in opleiding tot GZ-psycholoog. De psychologen met een BIG registratie specialiseren zich reeds verder als klinisch psycholoog, systeemtherapeut, IMH-specialist en op andere expertisegebieden. Jaarlijks volgen we bijscholing om onze kennis actueel te houden en organiseren wij in-company trainingen voor de gehele PEP groep. We hebben intern intervisie georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Zorgkaart Nederland

De PEP Groep stelt het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering over de PEP-Groep.