PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Kwaliteit en Cliënttevredenheid

Beroepsverenigingen

Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen).

Keurmerk Basis GGZ 2021

PEP Groep  is officieel drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Het keurmerk is een keurmerk voor kwaliteit in de zorg. PEP Groep heeft aangetoond aan alle normen te voldoen en zich daarmee extra in te spannen voor goede zorg op het juiste moment. De PEP Groep streeft naar cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continue verbetering en zet zich in voor de landelijke ontwikkeling van de Basis GGZ .

Kwaliteitsstatuut

De PEP Groep beschikt als instelling over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut evenals de BIG geregistreerde psychologen uit ons team. In de kwaliteitsstatuten worden de praktijkvoering vastgelegd en is voor iedereen inzichtelijk. Op deze pagina publiceren wij zo goed mogelijk de meest recente en goedgekeurde kwaliteitsstatuten. Tevens publiceert Zorginstituut Nederland (ZiNL) in een openbaar databestand de goedgekeurde statuten. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut.

NB: De PEP Groep is naast WTZI instelling ook als groepspraktijk geregistreerd (AGB code: 94000362). Echter, vanwege het dubbel vergeven AGB code is het niet mogelijk om een Kwaliteitsstatuut voor de groepspraktijk aan te vragen. Hiervoor verwijzen wij naar het Kwaliteitsstatuut van de instelling (AGB: 22221056).

Multidisciplinaire richtlijnen

Met betrekking tot de clientenzorg zijn er met de huisartsen van de samenwerkingsverbanden Wantveld, Noordwijk Binnen, Celsius en Herenstaete afspraken gemaakt conform de Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken waarop de regionale multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s zijn gebaseerd. De PEP Groep werkt oa. volgens het regionale zorgprogramma Angst en Stemmingstoornissen van het Knooppunt Ketenzorg. Een belangrijke afspraak die daarin is opgenomen betreft dat wij met toestemming van de cliënt aan het einde van de behandeling terugkoppelen welke diagnose gesteld is en wat het behandelresultaat is. Daarnaast zet de PEP Groep behandelingen in waarvan bewezen is dat deze het meest effectief zijn. Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.

Registraties, bijscholing en intervisie

Onze psychologen hebben na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd of in opleiding tot GZ-psycholoog. De psychologen met een BIG registratie specialiseren zich reeds verder als klinisch psycholoog, systeemtherapeut, IMH-specialist en andere expertise gebieden. Jaarlijks volgen we bijscholing om onze kennis actueel te houden en organiseren wij incompany trainingen voor de hele groep. We hebben intern intervisie georganiseerd en nemen deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid. Zie hier voor meer informatie over de ROM metingen.

Uw ervaringen

We hechten minstens zoveel waarde aan uw ervaringen. Hoe we die vragen, meten en gebruiken? En wat cliënten van ons vinden? Dat leest u bij de informatie over Cliëntervaringen.

Cliënttevredenheid

CQ-index

De PEP Groep hecht ook in de toekomst veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt aan iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling gevraagd hoe zij de behandeling hebben ervaren, daarbij wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsvragenlijst (Consumer Quality Index 5.1) zodat wij onze processen kunnen blijven verbeteren. In 2020 vulden 101 cliënten de CQ-index in. Daar kwamen de volgende antwoorden uit naar voor:

  • Bejegening (1-5): 4,8
  • Informatie behandeling (1-5): 4,7
  • Samen beslissen (1-5): 4,7
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4,6
  • Rapportcijfer (0-10): 8,9

Het afgelopen jaar hebben wij vooral gewerkt aan de bereikbaarheid en informatie betreffende de behandeling. Het komende jaar willen wij verder werken aan ‘shared-decision making’ zodat de client zo goed mogelijk geïnformeerd is voordat de behandeling start. Nu werden de mogelijkheden vaak bij de intake pas besproken. Daarnaast zouden wij in 2020 gaan werken met een patiëntenparticipatie-panel in samenwerking met de Rijncoepel waar wij als onderdeel van de zorggroep aan verbonden zijn. In verband met Covid is dit project doorgeschoven naar 2021.

Rapportcijfer PEP Junior:

Aan kinderen en jeugdigen en hun ouders wordt aan het einde van de behandeling gevraagd naar een rapportcijfer van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). In 2020 gaven cliënten en hun ouders het gemiddelde cijfer van een 8.6 aan de hulp die zij ontvingen.

Zorgkaart Nederland

De PEP Groep stelt het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering over de PEP-Groep.