Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Wat bieden wij?

Voorop staat dat wij altijd streven naar kwalitatief sterke hulp. Hulp die past bij het kind en omgeving. Aan de hand van psychodiagnostiek en onderzoek bekijken we welke hulp het kind nodig heeft en-/of wordt in samenspraak met kind en ouder een behandelplan op maat gemaakt.
Wij bieden:

 • Klachtgerichte en kortdurende behandeling en onderzoek in de basis GGZ (BGGZ)
 • Intensieve behandeling (psychotherapie) en uitgebreide diagnostiek in de specialistische GGZ (SGGZ)

Per leeftijdscategorie hebben wij een gedetailleerd overzicht van klachten en problematiek die veel voorkomt en waarvoor PEP Junior expertise in huis heeft.

0 – 2 jaar: Aandacht voor de baby’s en de allerkleinsten

Aandacht voor de allerkleinsten! Zeer jonge kinderen (tot 2 jaar) en hun ouders worden gezien in verband met het volgende:

 • Begeleiding tijdens de zwangerschap
 • Gevolgen van een moeizame start
 • Overmatig huilen en/of slecht slapen
 • Drink- en voedingsproblemen
 • Over- of ondergevoeligheid voor prikkels (regulatiestoornissen)
 • Ouder- en kind(interactie)problemen

2 – 6 jaar: Het jonge kind

PEP Junior biedt ondersteuning en behandeling bij opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. De ouder-kindbehandeling richt zich op het versterken/ herstellen van de ouder-kindrelatie.
Tevens geven wij opvoedondersteuning en advies. Denk hierbij aan: 

 • Opvoedproblemen / vragen
 • Ouder-kind(interactie)problematiek
 • Driftbuien en/of gedragsproblemen
 • Kinderen met lichamelijke (onverklaarde) klachten of chronische ziekte
 • Vragen over ontwikkeling / ontwikkelingsniveau

6 – 12 jaar: Het schoolkind

Schoolkinderen en hun ouders worden gezien in verband met de volgende klachten: 

 • Angst- en spanningsklachten
 • Stemmingsklachten: somberheid
 • AD(H)D: aandacht- en concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • Sociale moeilijkheden en weerbaarheid
 • Psychische gevolgen van bijv. pesten of scheiding ouders

12 – 18 jaar: De adolescent

Adolescenten worden veelal gezien in verband met de volgende klachten: 

 • Angst- en spanningsklachten
 • Dwangklachten
 • Onzekerheid en een laag zelfbeeld
 • Stemmingsklachten: somberheid, stemmingswisselingen, depressie, boosheid
 • Gedragsproblemen
 • Trauma en (rouw)verwerking
 • AD(H)D: aandacht- en concentratieproblemen
 • Psychologische gevolgen van chronische ziekte
 • Gezinsproblematiek

18 – 23 jaar: De jong volwassene

Voor veel instanties is 18 jaar een scheidslijn. Niet voor ons! 
Ook na je 18e ben je nog welkom bij PEP Junior.
De voornaamste klachten waarmee jong volwassenen zich bij PEP Junior melden zijn: 

 • Identiteitsproblemen
 • Angsten
 • Negatief zelfbeeld en onzekerheid
 • Trauma en (rouw)verwerking
 • Stemmingsklachten
 • Sociale moeilijkheden en weerbaarheid
 • Spanningsklachten: burn-out
 • Psychologische gevolgen van chronische ziekte