pepgroep_noordwijk

ROM & Clienttevredenheid

Meten is weten: behandeleffect middels Routine Outcome Measurement (ROM)
De PEP Groep maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte (digitale) vragenlijst in te vullen. Dit houdt in dat er verschillende meetmomenten plaatsvinden gedurende een behandeltraject (start, tussentijds en aan het einde van de behandeling) met als doel gezamenlijk met u als cliënt de behandeling te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen.

Persoonsgerichte aanpak

De metingen kunnen wezenlijke feedback opleveren voor zowel de therapeut als de cliënt, wat een gezamenlijke besluitvorming over de therapie en daarmee de regie van de cliënt vergroot. ROM draagt voor PEP Groep bij aan een persoonsgerichte behandelaanpak. Daarnaast kan met behulp van ROM op instellingsniveau de effectiviteit van behandelprogramma’s vergeleken en bijgesteld.

Cliënttevredenheid

De PEP Groep hecht ook in de toekomst veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt aan iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling middels een (digitaal) evaluatieformulier gevraagd hoe zij de behandeling hebben ervaren, zodat wij de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen verbeteren.