pepgroep_noordwijk

ROM & Clienttevredenheid

Meten is weten: behandeleffect middels Routine Outcome Measurement (ROM)

PEP Groep maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Dit houdt in dat u op verschillende momenten gedurende een behandeltraject gevraagd wordt een korte (digitale) vragenlijst in te vullen. Het doel hiervan is om gezamenlijk met u als cliënt de behandeling te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen.

Persoonsgerichte aanpak

De metingen kunnen wezenlijke feedback opleveren voor zowel de therapeut als de cliënt, wat een gezamenlijke besluitvorming over de therapie en daarmee de regie van de cliënt vergroot. ROM draagt voor PEP Groep bij aan een persoonsgerichte behandelaanpak. Daarnaast kan met behulp van ROM op instellingsniveau de effectiviteit van behandelprogramma’s vergeleken en bijgesteld.

Cliënttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan feedback van onze cliënten. Daarom wordt aan iedere cliënt bij beëindiging van de behandeling middels een (digitaal) evaluatieformulier gevraagd hoe hij/zij de behandeling heeft ervaren. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen verbeteren.