Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Werkwijze

Triage

Nadat wij een verwijzing ontvangen hebben van de huisarts, medisch specialist of Jeugd- en Gezinsteam en u zich aangemeld heeft bij de praktijk, wordt er binnen een week contact met u opgenomen door een van de triage psychologen die met u de verwijzing doorneemt. 

Het doel van dit gesprek is om een beter beeld te krijgen of uw hulpvraag en klachtenbeeld aansluit bij wat wij als praktijk kunnen bieden. Het zou vervelend zijn als bij intake blijkt dat uw op de verkeerde plek zit. Daarnaast willen wij met u bespreken wat u zelf al dan niet met uw omgeving kan doen gedurende de wachttijd en of/welke Ehealth module wij alvast kunnen aanbieden om de wachttijd fijner door te komen. 

Als in dit gesprek blijkt dat wij niet de passende hulp kunnen bieden die recht doet aan uw problematiek of niet aansluit bij uw hulpvraag dan zullen wij meedenken waar u het beste terecht kunt. Met uw toestemming zullen we daarna de mogelijkheden aan uw verwijzer terugkoppelen. 

Intake en kennismaking

Het eerste gesprek (intake) is een kennismaking met de behandelaar en wordt gebruikt om de klachten en doelen verder in kaart te brengen om te onderzoeken welke behandelmogelijkheden er zijn. Samen kiezen we de vorm die het beste bij u past. 

Daarnaast is het een goede match met de behandelaar belangrijk. Daarom zal de behandelaar aan het einde van het eerste gesprek vragen of u bij hem/haar in behandeling wilt. Als dit niet het geval is, dan wordt gericht gezocht naar een alternatief. 

Behandeling: Professioneel en vraaggericht

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. Aan bod komen de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen.

Pep Junior biedt verschillende type behandelmethoden aan. U kunt onder het kopje Behandelvormen meer vinden over ons behandelaanbod. We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we de keuzes die we samen maken bij. Als blijkt dat wij u toch niet goed genoeg kunnen helpen dan bespreken we welke zorg passend zou zijn.

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Na de intake, bij bespreking van het behandelplan bespreken we de verwachte duur en frequentie van de afspraken.

E-health modules die gedurende de behandeling of bij afronding (bijvoorbeeld terugvalpreventie module) aangeboden zijn, zullen na afronding van de behandeling beschikbaar voor u blijven.