Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Werkwijze

Triagegesprek

Nadat wij een verwijzing ontvangen hebben van de huisarts, medisch specialist of Jeugd- en Gezinsteam en u zich aangemeld heeft bij de praktijk, wordt er binnen een week contact met u opgenomen door een van de triage psychologen die met u de verwijzing doorneemt. 

Het doel van dit gesprek is om een beter beeld te krijgen of uw hulpvraag en klachtenbeeld aansluit bij wat wij als praktijk kunnen bieden. Het zou vervelend zijn als bij intake blijkt dat uw op de verkeerde plek zit. Daarnaast willen wij met u bespreken wat u zelf al dan niet met uw omgeving kan doen gedurende de wachttijd en of/welke Ehealth module wij alvast kunnen aanbieden om de wachttijd fijner door te komen. Indien wij passende zorg kunnen verlenen wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.  

Intake en kennismaking

Zodra er een plek vrij komt wordt er een eerste afspraak (intake) voor uw kind gepland. De intake is een kennismaking met de behandelaar. De klachten en doelen worden verder in kaart gebracht om te onderzoeken welke behandelmogelijkheden er zijn. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring; ROM). Deze worden bij de start en aan het einde van de behandeling ingezet om het verloop van de klachten van uw kind te evalueren. Aansluitend op de intake wordt er direct een afspraak gemaakt voor het vervolg van de behandeling.

Behandeling: Professioneel en vraaggericht

In het tweede gesprek wordt teruggekeken op de intake en wordt het diagnostiek- of behandelplan besproken. Er wordt samen met u en uw kind onderzocht wat voor zorg er nodig is. Hierbij kunnen ter ondersteuning E-health modules worden ingezet, bestaande uit online oefeningen en informatie. De behandeling wordt afgestemd op u en uw kind, over de behandelvormen kunt u meer lezen op onze website. We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten. Zo nodig stellen we de keuzes die we samen maken bij. Als blijkt dat wij u toch niet goed genoeg kunnen helpen dan bespreken we welke zorg passend zou zijn.

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Na de intake, bij bespreking van het behandelplan bespreken we de verwachte duur en frequentie van de afspraken.

E-health modules die gedurende de behandeling of bij afronding (bijvoorbeeld terugvalpreventie module) aangeboden zijn, zullen na afronding van de behandeling beschikbaar voor u blijven.