Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Voor welke klachten?

Kinderen 0-5 jaar (Infant Mental Health zorg)

Binnen de IMH zorg helpen wij gezinnen met vragen rondom ontwikkeling en gedrag van (heel) jonge kinderen. PEP Junior biedt laagdrempelige specialistische diagnostiek en behandeling, zowel bij ons op locatie als bij de gezinnen thuis.

U kunt bij ons terecht wanneer:

 • De ontwikkeling van uw jonge baby (veel huilen, slecht slapen) zorgelijk is, mogelijk gerelateerd aan vroeggeboorte.
 • Uw kind stagneert in zijn/haar ontwikkeling na meegemaakte gebeurtenissen op jonge leeftijd.
 • Als u zelf als ouder somberheid ervaart of angstklachten heeft en zorgen ervaart in het contact met uw kind.
 • Uw kind heel angstig is, driftig of heel druk.
 • Uw kind speciale aandacht vraagt omdat uw kind heel gevoelig is of juist minder sterk op prikkels reageert.
 • Uw kind in zichzelf gekeerd is en u moeilijk contact kunt maken met uw kind.
 • Er zorgen zijn omdat uw kind achterblijft in zijn/haar ontwikkeling of juist zeer opvallende of sterke vaardigheden laat zien.

Bij PEP Junior is een diagnostiek en/of behandeltraject maatwerk. Samen met u als ouders kijken wij wat nodig is om uw kind te begrijpen, de band met uw kind te versterken en uw kind in zijn/haar ontwikkeling verder te helpen. Het traject kan bestaan uit individuele spelsessies of samen met u als ouders, uit ontwikkelingsonderzoek bij uw kind en/of uit oudergesprekken.

Kinderen 6-12 jaar (schoolleeftijd)

Het basisschool team is gespecialiseerd in het schoolgaande kind. In deze ontwikkelingsfase breiden de wereld en de ervaringen van een kind zich snel uit. Met de toenemende ervaringen kunnen bij uw schoolgaande kind zorgen ontstaan over de sociaal-emotionele of schoolse ontwikkeling waarvoor specialistische zorg nodig is voor uw kind, uw gezin of op school. Ook in deze leeftijdsfase staat bij een traject bij PEP Junior de relatie tussen de ouders en het kind centraal.

U kunt bij ons terecht wanneer:

 • Uw kind moeite heeft om zichzelf emotioneel te uiten. Uw kind laat teruggetrokken gedrag of juist boos en dwars gedrag zien; en staat niet open in het contact met u als ouder.
 • Er zorgen bestaan over hoe uw kind contact maakt en omgaat met andere kinderen of volwassenen.
 • Uw kind veel spanning ervaart, nachtmerries heeft slecht kan slapen en/of angstig is voor bepaalde dingen.
 • Er veel is gebeurd in de levensloop wat uw kind lastig heeft kunnen verwerken.
 • Uw kind moeite heeft om zich te concentreren, druk gedrag laat zien.
 • Uw kind moeite heeft om zich staande te houden op school, een tekort heeft aan zelfvertrouwen en/of achterblijft in het leren.
 • Er medisch onverklaarde klachten zijn bij uw kind.

Bij PEP Junior is een diagnostiek en/of behandeltraject maatwerk. Samen met u als ouders kijken wij wat nodig is om uw kind te begrijpen, de band met uw kind te versterken en hem in zijn/haar ontwikkeling stap voor stap verder te helpen. Het traject kan bestaan uit individuele (spel)sessies met uw kind, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken. Indien nodig wordt (ontwikkelings-) en systemisch onderzoek ingezet naar de ontwikkeling van uw kind, en eventueel de gezinsrelaties.

Jongeren 12-18 jaar (adolescentieperiode)

Bij de overgang van een kind naar adolescent breekt een ontwikkelingsfase met nieuwe uitdagingen aan. Indien uw kind vastloopt in zijn/ haar sociaal emotionele ontwikkeling, u problemen ervaart in de interactie in de thuissituatie of bij problemen op school kan therapie helpend zijn. Bij PEP Junior worden jeugdigen gezien, het liefst (samen) met hun ouders, om specialistische zorg te bieden waarbij de zelfontwikkeling van de jeugdige centraal staat. Ook in deze leeftijdsfase staat bij een traject bij PEP Junior de relatie tussen ouders en de adolescent centraal.

Bij PEP Junior kunnen jij en jouw ouders terecht wanneer:

 • Er sprake is van sombere of angstige gedachtes, je emotioneel vastloopt.
 • Jij moeite hebt om je te concentreren, slecht slaapt, nachtmerries hebt en moeite hebt met het verwerken van gebeurtenissen in jouw leven.
 • Er problemen zijn in het opbouwen of onderhouden van vriendschappen of in het aangaan van relaties.
 • Er medisch onverklaarde klachten zijn.
 • Er sprake is van weinig zelfvertrouwen, moeite met het ontwikkelen van jezelf.

Bij PEP Junior is een diagnostiek en/of behandeltraject maatwerk. Samen met jou en jouw ouders kijken wij wat nodig is om jezelf beter te voelen, de band met belangrijke mensen om jou heen te versterken en jouw eigen ontwikkelingspad goed te laten verlopen. Het traject kan bestaan uit individuele sessies, aparte oudergesprekken, gezinsgesprekken en/of een gesprek op school. Indien nodig wordt ontwikkelings- en systemisch onderzoek ingezet.