PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht voor alle aanbieders van geneeskundige GGZ. De PEP Groep beschikt als instelling over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut evenals de BIG geregistreerde psychologen uit ons team.

Het kwaliteitsstatuut is een openbaar document waarin wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd:

  • zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;
  • zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;
  • zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Tevens publiceert Zorginstituut Nederland (ZiNL) in een openbaar databestand de goedgekeurde statuten. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen: op de website www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-geestelijke-gezondheidszorg-kwaliteitsstatuut.

NB: De PEP Groep is naast WTZI instelling ook als groepspraktijk geregistreerd (AGB code: 94000362). Echter, vanwege het dubbel vergeven AGB code is het niet mogelijk om een Kwaliteitsstatuut voor de groepspraktijk aan te vragen. Hiervoor verwijzen wij naar het Kwaliteitsstatuut van de instelling (AGB: 22221056).

Zorgkaart Nederland

Op ZorgkaartNederland kunt u een waardering plaatsen voor de PEP Groep. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering.