Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Behandelvormen

PEP Junior biedt psychologische zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen waarbij wij werken vanuit systemische en psychotherapeutische principes. Bij PEP Junior staat ontwikkeling vanuit een veilige basis centraal. Wij willen kinderen, jongeren en diens ouder(s) of verzorgers helpen om met plezier en vertrouwen zelf verder te kunnen ontwikkelen tot een autonoom persoon. Samen met u onderzoeken wij wat hiervoor nodig is en bieden wij de specialistische zorg die passend is.

De zorg die vanuit PEP Junior geboden wordt is zoveel mogelijk evidence-based. Wij maken gebruik van diverse bewezen effectieve behandelmethodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Systeem-therapie, Schema-therapie, EMDR, Pivotal Response Treatment en Floorplay.