Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Klachten en suggesties

Vertel ons wat u vindt!

Als u klachten, vragen of verbeter suggesties heeft om onze zorg nog beter op uw wensen af te stemmen horen wij graag. Dit kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken, zodat er direct gezocht kan worden naar een oplossing of verbeteridee. Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan kunt ook mailen of een telefoonbericht achterlaten bij de praktijk.

Als u uw klacht liever met een collega psycholoog bespreekt dan kunnen wij u in contact brengen met een van de collega’s, die zal kijken en meedenken of er mogelijkheid is om het probleem onderling op te lossen.

Wanneer u een formele klacht of verbetersuggestie wilt indienen, dan kan dat op verschillende manieren:

Privacy

Wanneer u een klacht, vraag of verbeteridee heeft met betrekking tot de privacy dan kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming Dhr. Huisman (Sleutelnet) mailen: FG@pep-groep.nl (kan ook voor vragen over verwerking van gegevens).

Inhoudelijk en administratief

Bij klachten of vragen over een behandelaar, nota, werkwijze of andere zaken dan kunt u zich wenden tot info@pep-groep.nl.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij klachten met betrekking tot de multidisciplinaire samenwerking binnen het samenwerkingsverband Wantveld en/of Noordwijk Binnen, dan kunt u zich wenden tot de (onafhankelijk) klachtenfunctionaris van Rijncoepel. Klachtenfunctionaris is mw. Y. Verwoert, te bereiken via telefoon: 071-820 03 74  of per email: klachtenfunctionaris@rijncoepel.nl

Daarnaast is de PEP Groep aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie, die klachten behandelt die u kunt hebben over De PEP Groep als zorgaanbieder. Informatie vindt u hierover op de website www.degeschillencommissiezorg.nl  

Tevens zijn de meeste psychologen lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO). 
Deze verenigingen hebben een eigen klachtenprocedure en kunnen klachten in behandeling nemen als betreffende psycholoog of pedagoog lid is van die vereniging.  

Zorgkaart Nederland

Tot slot stellen wij het op prijs als u een beoordeling achterlaat op Zorgkaart Nederland. Natuurlijk is het fijn als mensen positief zijn, maar kritische feedback is ook welkom.