PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Informatiebrochure 2021

Deze informatiebrochure geeft u informatie over de PEP Groep Noordwijk en uw behandeling. Zo weet u wat u kunt verwachten en hoe het bijvoorbeeld met de vergoedingen is geregeld. Deze brochure ontvangt u tevens van ons na aanmelding bij de praktijk.

PEP Groep Noordwijk in de regio

Ons team van ruim 35 psychologen biedt ambulante zorg aan Volwassenen en Kinderen en Jeugdigen in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Wij werken nauw samen met de huisartsen en hebben een grote client tevredenheid en een doelgerichte aanpak hoog in het vaandel staan. 

Naast de twee hoofdlocaties op het Vuurtorenplein (PEP Groep Noordwijk, afdeling Volwassenen) en aan de Parallelboulevard (PEP Junior, afdeling Kind & Jeugd), bieden onze psychologen zorg in een aantal partnerpraktijken in de regio (Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout). Dit zijn het Gezondheidscentrum Wantveld en de Huisartsenpraktijken Irisplein, Vinkeveld, Vivaldipark, Agneshove en Celsius.

Werkwijze

Tijdens de intake wordt samen met u bepaald wat uw vraag en doelen zijn en in welke wijze wij u hierin kunnen ondersteunen. Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn een paar gesprekken vaak voldoende om u weer op weg te helpen zodat u met vertrouwen zonder psychologische hulp verder kunt. Naast de focus op zelfregie wordt ook onderzocht hoe uw omgeving betrokken kan worden bij de behandeling en daarna (mits u daar behoefte aan heeft). Wanneer uw problemen meer complex, langer durend en/of ernstiger van aard zijn kan psychotherapeutische hulp in de Specialistische GGZ geïndiceerd zijn. Mocht het zo zijn dat uw hulpvraag meer of andere zorg nodig heeft dan wij u binnen de PEP Groep kunnen bieden, dan kijken wij natuurlijk samen met u mee welke hulp beter past.

 De PEP Groep biedt verschillende type behandelingen. U kunt onder het kopje ‘Volwassenen‘ of ‘PEP Junior’ meer vinden over ons behandelaanbod. 

Hoe meld ik mij aan?

Om gebruik te kunnen maken van onze psychologische zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Kinderen tot 18 jaar kunnen ook verwezen worden door een Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Daarnaast kunt u natuurlijk ook op eigen initiatief (particulier) een afspraak maken voor een gesprek. Mogelijk zijn daar dan extra kosten aan verbonden.

 U kunt zich tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag telefonisch (071-3623049) aanmelden. Aanmelden is ook mogelijk via info@pep-groep.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk na uw aanmelding contact met u op.

Eerste afspraak en annuleren

Indien wij via de huisarts nog niet in bezit zijn van uw verwijsbrief vragen wij u deze mee te nemen naar de eerste afspraak, samen met uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.

Een afspraak kunt u tot maximaal 24 uur van tevoren annuleren of verplaatsen via telefoon of een email aan uw behandelaar of ons secretariaat. Wanneer u later dan 24 uur vóór uw geplande afspraak afzegt,  kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij u € 65,- in rekening.

Wat zijn de kosten?

Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/) en zijn er geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden.

Behandeling bij de PEP Groep als volwassene wordt vergoed binnen het basispakket van uw zorgverzekering, mits u in het bezit bent van een geldige verwijzing (zie ook; ‘hoe meld ik mij aan’). Het eigen risico (van het jaar waarin uw behandeling bij ons start) wordt door uw zorgverzekeraar na afsluiten van de behandeling bij u in rekening gebracht. Het is goed om te weten dat een behandeling dus wordt vergoed op basis van de gehele behandeling, en niet per gesprek. Als u deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen. In 2021 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij u gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.

Daarnaast is het altijd mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is tot en met 31 december 2021 €97.50 per sessie van 60 minuten.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt zich tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag  telefonisch (071-3623049) aanmelden.

Aanmelden is ook mogelijk via info@pep-groep.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk na uw aanmelding contact met u opnemen.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd  (via telefoon of email behandelaar of secretariaat). Bij niet (tijdig) annuleren zal de afspraak in rekening worden gebracht tegen een tarief van E65,-.

Vooruitblik: het zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/. De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld.

Kwaliteit, klachten en privacy

Wij doen ons werk met ons hart en zetten graag dat stapje extra, maar hechten er daarnaast aan ook te werken volgens de geldende beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). Ook is het sinds 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Voor onze zorgverleners vindt u deze op onze website. Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, hopen we dat u dit aan ons kenbaar maakt.

Graag tot ziens!

Juli 2021 – Wijzigingen voorbehouden