Vergoedingen

    Kind & Jeugd

    Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/). Er zijn geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. U betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of Jeugdteam/ Voorieder1 is verplicht om het traject bij PEP Junior te kunnen starten via financiering van de gemeente.

    No Show

    Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd (via telefoon of email: info@pep-groep.nl). Indien de afspraak te laat wordt afgezegd of wanneer u niet op uw afspraak verschijnt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht tegen een tarief van EUR 65,-.