pepgroep_noordwijk

ROM-Metingen

PEP Groep maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. Dit houdt in dat er verschillende meetmomenten plaatsvinden gedurende een behandeltraject (start, tussentijds en aan het einde van de behandeling) met als doel gezamenlijk met cliënt de behandeling te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen.

Persoonsgerichte aanpak

De metingen kunnen wezenlijke feedback opleveren voor zowel de therapeut als de cliënt, wat een gezamenlijke besluitvorming over de therapie en daarmee de regie van de cliënt vergroot. ROM draagt voor PEP Groep bij aan een persoonsgerichte behandelaanpak. Daarnaast kan met behulp van ROM op instellingsniveau de effectiviteit van behandelprogramma’s vergeleken en bijgesteld.

PEP Groep maakt gebruikt van de BSI (verkorte SCL-90) als meetinstrument voor volwassenen en de SDQ of OBVL als meetinstrument voor kind & jeugd. Sinds 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht een overeenkomst te hebben met SBG (Stichting Benchmark GGZ) omtrent ROM-data.