PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte psychologische behandeling. U gaat u gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen, deze therapie richt zich met name op het hier en nu. Dit onderzoeken een aanpassen van gedachtes en gedrag gebeurt middels oefeningen tijdens de therapiesessies maar ook door bijvoorbeeld huiswerkopdrachten.

CGT is veelal de eerst aangewezen behandeling bij angst- en stemmingsklachten. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op de website www.cognitievegedragstherapie.nl

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze behandelvorm wordt veelal ingezet bij cliënten die last hebben van een posttraumatische stress-stoornis. EMDR wordt daarnaast steeds vaker ingezet bij andere psychische klachten wanneer de eerder aangewezen behandeling onvoldoende effect lijkt te hebben.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Meer informatie over EMDR kunt u vinden op de website van de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijks leven wordt onderzocht.

Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen. Deze behandeling wordt binnen de PEP-groep, op indicatie, gegeven binnen de specialistische GGZ.

Meer informatie over deze behandelvorm is te vinden op www.schematherapie.nl.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Meer informatie over deze behandelvorm is te vinden op https://www.nvrg.nl/systeemtherapie

Pivotal Response Treatment (PRT)

De afkorting PRT staat voor “Pivotal Response Treatment”,  een behandeling gericht op communicatie en motivatie voor kinderen en jongeren en volwassenen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of nauwelijks initiatief tonen.

Met de motiverende technieken van de PRT wordt de gerichtheid op de ander en het nemen van initiatief in contact gestimuleerd, waardoor er meer wederkerigheid ontstaat in de interactie.  De PRT technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. Plezier staat voorop in het leren van deze communicatieve vaardigheden, omdat  er wordt aangesloten bij de interesse van het kind of de jongere.

Floorplay

FloorPlay (letterlijk: op de grond spelen) maakt cognitieve en sociale capaciteiten van het kind zichtbaar doordat een kind tijdens het spelen laat zien hoe het zich voelt. FloorPlay is een effectief therapeutisch programma,dat ook in het dagelijks leven – thuis en op school – toegepast kan worden. Binnen deze methode leren ouders, verzorgers of begeleiders hoe ze kunnen aansluiten bij het kind en interactie kunnen uitlokken bij het kind, om vandaar uit de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Er wordt daarbij gewerkt met videobeelden, zodat ouders, verzorgers of begeleiders terug kunnen zien hoe het kind reageert en waar ingangen zitten om weer een stapje verder te komen. Spelen is daarom niet alleen leuk, maar erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind én voor de relatie met de opvoeder.